Arbeidsongeschikt in 2019, ontslag in 2020: wat betekent dit voor de transitievergoeding?

Een werknemer krijgt in december 2019 wegens blijvende arbeidsongeschiktheid een IVA-uitkering toegekend. Een maand later zit hij om de tafel met zijn werkgever om te praten over de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Maar dan is de Wet arbeidsmarkt in balans inmiddels van kracht geworden. Wat betekent dit voor zijn transitievergoeding?