Diefstal in bedrijfskleding: dringende reden voor ontslag? [rechtspraak]

Wanneer een werknemer een misdrijf pleegt dat geen raakvlak heeft met te vervullen functie, is dat meestal geen dringende reden voor ontslag. Anders wordt dat wanneer werknemers in de fout gaan terwijl zij bedrijfskleding dragen.