Rekentool: Wat is de te verwachten AOW-leeftijd van werknemers?

Met deze tool bereken je gemakkelijk de (verwachte) AOW-leeftijd volgens de nu geldende regels en richtlijnen.