Welke wet- & regelgeving moet HR kennen?

Bij personeelsplanning en urenregistratie speelt wet- en regelgeving een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidstijdenwet en de AVG.