Corona en eenzijdige loonsverlaging: tussenstand 3-0

In de afgelopen maanden is de vraag of de werkgever eenzijdig een loonsverlaging kan doorvoeren in verband met de coronacrisis driemaal aan de rechter voorgelegd. De rechter heeft de eenzijdig doorgevoerde wijziging driemaal afgewezen. In de derde zaak heeft de werknemer de rechter bovendien verzocht zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege de eenzijdige loonsverlaging.