Huis van Werkvermogen bevordert open dialoog over duurzame inzetbaarheid

Jeugdhulp Friesland werkt sinds twee jaar met het Huis van Werkvermogen, een model om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De eerste resultaten zijn positief. De jaargesprekken zijn meer een dialoog geworden en worden als prettiger ervaren. Medewerkers denken meer na over de eigen duurzame inzetbaarheid. En omdat het huis ook als basis dient voor medewerker- en exitonderzoeken, levert het HR eveneens stuurinformatie op.