Prinsjesdag 2020: Koopkrachtverbetering door corona onzeker

Niet eerder waren de koopkrachtplaatjes van het kabinet in de Miljoenennota 2021 zo onzeker als nu. Gemiddeld genomen lijkt er voor bijna alle groepen een koopkrachtverbetering, echter wie zijn baan verliest, gaat er juist hard op achteruit.
Delen:

Hoeveel werkenden daar slachtoffer van worden, is grotendeels afhankelijk van de lengte van de coronacrisis.

De sterk verslechterde economie en overheidsfinanciën weerhouden het kabinet er niet van de belastingen voor werkenden volgend jaar te verlagen, zoals drie jaar geleden al in het regeerakkoord was beloofd. Mede daardoor zien werkenden hun inkomen iets harder stijgen dan de prijzen. De lonen stijgen naar verwachting juist met minder dan de inflatie.

Koopkrachtverbetering werkenden

De koopkracht voor werkenden volgend jaar is alleen groeiende als zij hun baan ook volgend jaar behouden. Dat blijkt voor velen echter erg onzeker. De arbeidsmarkt heeft zich na de eerste coronapiek, toen het land grotendeels op slot ging, weer wat hersteld. De steunmaatregelen die het kabinet trof voor bedrijven hebben daarbij geholpen. Maar als een tweede golf opnieuw tot grootschalige contactbeperkingen leidt, wacht een nog hardere klap voor de werkgelegenheid. De werkloosheid kan dan volgens het Centraal Planbureau (CPB) oplopen van 4,5 procent in 2020 naar 8,5 procent volgend jaar. Dat zijn honderdduizenden werklozen erbij.

Lees ook: Prinsjesdag 2020 vanuit het arbeidsrecht: kijken voorbij corona

Zelfstandigen

Ook zelfstandigen worden hard geraakt. Onderzoek van het Nibud wijst uit dat meer dan veertig procent van de zelfstandigen en flexwerkers inmiddels een inkomensdaling zien ten opzichte van februari dit jaar, voor de coronacrisis. Toch zet het kabinet de afbouw van de zelfstandigenaftrek door. Als groep gaan zelfstandigen er desondanks wat op vooruit, omdat ook zij profiteren van de lastenverlichting.

Lees ook: Troonrede 2020: hoofdpunten op gebied personeel, werk en economie

Gepensioneerden

Word bijgepraat door juristen op de HR Actualiteitendag

Gepensioneerden profiteren eveneens van lastenverlichting, die zij terugzien in de vorm van een hogere AOW. De hoogte van het aanvullend pensioen is afhankelijk van hoe de pensioenfondsen er eind dit jaar voorstaan. Sommige pensioenfondsen zullen de pensioenuitkeringen niet kunnen laten meestijgen met de inflatie, of zullen die zelfs moeten verlagen.

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om de armsten in de samenleving te helpen. Zo worden woningscorporaties verplicht om huurders die in de knel zitten eenmalig een huurverlaging te geven. Om armoede bij grote gezinnen tegen te gaan wordt het kindgebonden budget vanaf het derde kind fors verhoogd.

Rekentool: Wat is de te verwachten AOW-leeftijd van werknemers? ?

Dit vind je misschien ook interessant