Wat zijn de re-integratieplichten bij een langdurig zieke werknemer?

Het doel van de Wet verbetering poortwachter (WVP) is het terugdringen van het aantal langdurig zieke werknemers. Uitgangspunt daarbij is dat snel en effectief ingrijpen het ziekteverzuim verkort. Daarbij horen re-integratieverplichtingen voor de werknemer én voor de werkgever. Dit moet HR weten.
Foto: Shamia Casiano | Pexels