Ontslag op staande voet om gratis bakkie koffie [rechtspraak]

Het blijkt vaak dat werknemers en werkgevers 'diefstal' anders interpreteren. Waar werknemers denken dat hun baas er niet zo zwaar aan zal tillen wanneer zij zich iets van geringe waarde toe-eigenen, hanteren werkgevers een zerotolerancebeleid. Dat ondervindt ook een chauffeur die zich gratis bedient van kopjes koffie. Het komt hem op ontslag op staande voet te staan.