Het luizengaatje van de transitievergoeding

Wanneer een werknemer flink in de fout gaat, kan hem dat zijn baan én zijn transitievergoeding kosten. De wet geeft de kantonrechter echter een 'luizengaatje'. Dit is de mogelijkheid om ondanks ernstig verwijtbaar handelen toch een (gedeeltelijke) transitievergoeding toe te kennen.