Voorkom fouten: zo werkt de PW. pro verzuimtool (juridisch getoetst)

Verzuim is een lastig onderwerp voor HR waarmee je snel de fout in gaat. Met de PW. pro verzuimtool loop je stap voor stap door het proces na een ziektemelding. Met de tool bepaal je of er loon moet worden betaald bij ziekte en welke stappen wettelijk gezien moeten worden genomen na een ziekmelding.