Langdurend zorgverlof: vraag en antwoord

Categorie: arbeid en zorg Een medewerker dient een verzoek in om langdurend zorgverlof op te nemen. Hoe lang mag dat verlof maximaal duren en welke informatie mag de werkgever vragen om te controleren of de medewerker recht heeft op het verlof? Antwoord: Het zorgverlof is maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur per 12 maanden. Een