Vakantie: opbouw en opname tijdens ziekte - vraag en antwoord

Als een werknemer ziek wordt tijdens diens vakantie, tellen die dagen dat hij/zij ziek was dan als vakantiedagen?