Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer blijft voorlopig dertien weken

De overgangsmaatregel bij de Wet werken na de AOW-leeftijd blijft minimaal tot en met het einde van dit jaar van kracht. Dat houdt in dat loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken wordt teruggebracht.