Researchpaper: is er voldoende aandacht voor de employee experience binnen HR?

PW. verrichtte kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder HR-professionals over de employee experience. Hoe hoog staat dit thema eigenlijk op de agenda binnen verschillende organisaties? Is er voldoende aandacht voor? Benieuwd naar de resultaten? Deze vind je in de research paper.