Werkgever negeert uitspraak rechter en betaalt salaris niet [rechtspraak]

Een werkgever ontslaat een werknemer en staakt de loondoorbetaling. Het ontslag wordt ingetrokken, maar desondanks betaalt de werkgever het achterstallige salaris niet. Ook niet wanneer de rechter hem daartoe verplicht. Hierop vraagt de werknemer zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Heeft zij recht op een transitievergoeding?