Ook hoogste rechter verbiedt ontslag van Hells Angel

Een brandweerman van het korps Amsterdam Amstelland mag niet worden ontslagen omdat hij lid is van de Hells Angels. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld, de hoogste bestuursrechter in ambtenarenzaken. Zijn dienstverband moet worden hersteld.