Hybride werken bij ProRail; bouwen aan organisatiebinding

Hybride werken biedt veel kansen. Er zijn ook vragen. Draagt hybride werken bij aan betere teamsamenwerking en betere binding met de organisatie? En hoe gaat dat dan? ProRail is klaar om vanaf september hybride werken in praktijk te brengen en al lerend de combinatie van werken vanuit kantoor en thuis te ontdekken.