Arbodiensten zien coronabesmettingen op de werkvloer toenemen

Sinds half juni zien arbodiensten een stijging in de coronabesmettingen via personen buiten het gezin: collega's, studiegenoten, vrienden of kennissen. Het aantal besmettingen dat via collega's plaatsvindt, moet met de herinvoering van thuiswerken als norm weer afnemen.