Marketing automation: de motor achter online learning

Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van een leven lang leren. Een positieve beweging, maar uit de lage afrondingspercentages blijkt dat er werk aan de winkel is. Volgens Tom Bos biedt de inzet van marketing automation uitkomst.