Broodnodig: arbeidsongeschiktheidsfonds voor zzp'ers

Al enige jaren loopt in de politiek een discussie over het al dan niet verplichten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Veel zzp'ers zijn zo verstandig om de uitkomst van die discussie niet af te wachten; zij verzekeren zich gewoon, omdat zij het risico niet willen lopen zonder inkomen te zitten in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Maar de drempel is hoog; zo'n verzekering is duur. Er is echter een alternatief, schrijft columnist Willem de Lange.