Voorbeelddocument: opschorting loon na overtreding ziekteverzuimregels