Zo werkt het eigen regie-model van de SER in de praktijk

Eigen regie van werknemers: de SER schreef er een kennisdocument over