Leve de lange termijn

Hè hè, eindelijk lijken de grootste problemen rondom corona achter de rug. Hoewel het lastig blijft naar de langetermijngevolgen van Covid-19 te kijken, groeit en bloeit de economie ondertussen alsof er helemaal niets gebeurd is. En dat heeft weer tot gevolg dat het aantal vacatures met gezwinde spoed toeneemt. Volgens het UWV is 16,5 procent van alle vacatures onvervulbaar.