Arbeidsongeschikte werknemer neemt ontslag: heeft de werkgever onderzoeksplicht? [rechtspraak]

Een werknemer is arbeidsongeschikt door ernstige psychische klachten en neemt ontslag. Enkele maanden later overlijdt hij door suïcide. Zijn weduwe vindt dat de werkgever het ontslag niet had mogen aanvaarden. Hoever reikt de onderzoeksplicht bij ontslag?