Wat HR kan bijdragen aan de digitale employee experience

De technologie en tools waarmee een organisatie werkt vormen een van pijlers van de medewerkersbeleving, Digitalisering speelt dan ook een grote rol in de employee experience. En juist HR kan ervoor zorgen dat technologie de band tussen medewerkers en de organisatie versterkt.