NOW gaat zijn laatste maand in

Werkgevers kunnen alleen in maart nog een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Door de versoepeling van de coronamaatregelen stopt het kabinet per 1 april 2022 met de NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen.