Voor de rechter: deskundigenoordeel van UWV is niet altijd doorslaggevend

Een werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie omdat hij te lang moet reizen om op zijn werk te komen. Het UWV vindt ook dat het werk door deze afstand niet passend is. De werkgever zet echter het loon stop. Het oordeel is aan de rechter.