Wat is passend werk?

Het komt vaak voor dat een zieke werknemer onder aangepaste omstandigheden toch een deel van zijn werk kan doen, of andere werkzaamheden elders in het bedrijf kan verrichten. Een werkgever mag in dat geval van zijn werknemer vragen passend werk te doen. Maar wat is passend werk? En wat gebeurt er als de werknemer weigert?