Cumulatiegrond in het ontslagrecht: combineren kun je leren?

Op 1 januari 202o is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Naast de acht bekende ontslaggronden kwam er een negende ontslaggrond bij: de cumulatie- of i-grond. Deze nieuwe combinatie tussen de overige ontslaggronden moest een einde maken aan de grote hoeveelheid afgewezen ontbindingsverzoeken. Ruim twee jaar later blijkt de inzet van de cumulatiegrond door werkgevers minder gemakkelijk dan gedacht.