Verduurzamen van de arbeidsmarkt 

Boven Nederland hangt een heel grote belofte: verduurzaming. Als we in ons land aan de klimaatdoelstellingen van Parijs willen voldoen, zal er flink geïnvesteerd moeten worden in van alles en nog wat. We moeten van het gas af, meer fietsen, meer rijden in elektrische auto's; alles moet uit de kast om te vergroenen. Een mooie ambitie. Maar is het allemaal waar te maken?