Een voorkeursbeleid - wanneer is het toegestaan?

Wordt jouw personeelsbestand gedomineerd door mannen? En lukt het maar niet om vrouwen aan te trekken? Sommige werkgevers gaan in zo'n geval over tot plan B. Zijn twee kandidaten even geschikt? Dan gaat de voorkeur uit naar een vrouw. In hoeverre is zo'n beleid toegestaan?