Pleidooi voor bezinning

In het Jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie over 2021 is een Reflectie opgenomen van de hand van Inspecteur Generaal Rits de Boer. Wat een voortreffelijk betoog! De Boer laat het niet bij een beschouwing over de misstanden die zijn dienst heeft geconstateerd bij bedrijven op het terrein van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Hij verbindt hieraan ook een oordeel over hoe wordt omgegaan met arbeid en het functioneren van de arbeidsmarkt.