Wetsvoorstel tegen arbeidsdiscriminatie opnieuw in behandeling

Gelijke kansen en een eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt vormen de basis voor een inclusieve samenleving. Helaas zijn gelijke kansen nog niet voor iedereen in Nederland weggelegd. Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (ingediend in 2020 en recentelijk opnieuw in behandeling genomen) moet helpen tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Doel van het wetsvoorstel is dat niemand wordt benadeeld op basis van geslacht, afkomst, levensovertuiging of zelfs een kinderwens.