Hoe VodafoneZiggo arbeidsbeperkten in dienst neemt en wat je daarvan kunt leren

Door koudwatervrees bij werkgevers vinden mensen met een arbeidsbeperking moeizaam werk. Maar, VodafoneZiggo heeft 99 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Hoe hebben ze dat aangepakt? En wat is de toegevoegde waarde voor een bedrijf?