Schelden op de werkvloer: reden voor ontslag?

Een werknemer schiet uit zijn slof en gebruikt allerlei scheldwoorden tegen een collega. Ontslag op staande voet volgt. Mag een werkgever dat doen en in hoeverre spelen de persoonlijke omstandigheden van de scheldende werknemer een rol?