Ontslag wangedrag ambtenaar tijdens carnaval

Onlangs oordeelde het hof over een ambtenaar die zich ongepast had gedragen tegenover een stagiaire tijdens een carnavalsfeest. Dit moest tot ontslag leiden volgens de gemeente Maastricht. Wat werd er geoordeeld?