Wet verbetering poortwachter: punten voor het verzuimprotocol

Houd bij het opstellen van het verzuimprotocol rekening met de regels van de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet geeft aan wat een werkgever en zieke werknemer moeten doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.