Veelgestelde vragen over de nieuwe wetgeving klokkenluidersregeling

De Tweede Kamer heeft vlak voor kerst 2022 het wetsvoorstel aangenomen dat de Wet huis voor klokkenluiders wijzigt. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op korte termijn. Er verandert veel. Bestaande klokkenluidersregelingen moeten worden aangepast. Enkele wijzigingen worden hieronder belicht.