Machtiging instellen bezwaar en beroep

Met dit document machtig je iemand om namens jou of jouw organisatie bezwaar en beroep (en, zo nodig, hoger beroep) in te stellen tegen een bepaald besluit.