Het automatisch eindigen van een uitzendovereenkomst bij ziekte – mag dat wel?

Volgens jarenlange praktijk eindigde een contract met een uitzendkracht bij ziekmelding automatisch. Er is steeds meer discussie over deze praktijk.