Voorjaarsnota 2023: dit zijn de plannen van het kabinet

Van het schrappen van het loonkostenvoordeel (LKV) tot het herzien van de WKR; dit zijn de plannen van het kabinet die HR raken.