PGB Pensioendiensten: "Betrek je hele organisatie bij je nieuwe mobiliteitsbeleid"

De HR-adviseur van PGB Pensioendiensten betrok het hele bedrijf bij de invulling van het nieuwe mobiliteitsbeleid. Daardoor was er weinig weerstand bij de uitrol ervan. Hoe deed ze dat?