PW.-onderzoek: veilig werken draait om gedrag, minder om beleid

In een kwart van de organisaties is er dit jaar een incident geweest van ongewenst gedrag, dat bovendien formeel bekend is geworden. Dat blijkt uit de enquête van PW. waarin we HR-professionals vroegen hoe het gesteld is met de sociale (on)veiligheid in organisaties.