Hof volgt Deliveroo-uitspraak: medewerkers van Mediahuis zijn werknemers

Het hof heeft de criteria van het Deliveroo-arrest toegepast. De krantendepothouders van Mediahuis hebben een arbeidscontract met hun werkgever, en hebben dus recht op vergoedingen.