Social media vervangen e-mail

Werkgevers springen in op de behoefte van werknemers om met elkaar in contact te zijn via social media. Vooral in Nederland, Duitsland en Zwitserland zetten ze hiertoe eigen kanalen op.