Verdringing op arbeidsmarkt door Participatiewet

62 procent van de re-integratiebedrijven geeft aan dat mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister staan moeilijker aan een baan komen dan degenen die daar wel in zijn opgenomen. Zo leidt de Participatiewet dus tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap.