Honderden CAO's zetten nog rem op inzet uitzendkracht

Veel Nederlandse CAO's leggen nog beperkingen op aanhet aantal uitzendkrachten dat mag worden ingehuurd of aan de duur van de tijdelijke arbeid. De ABU - brancheorganisatie van uitzenders - vindt het hoog tijd om dergelijke belemmeringen op te heffen.