artikel

Geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract

Arbeidsrecht

Geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract

Als de werknemer bij zijn werk met vertrouwelijke gegevens in aanraking komt, waarvan de werkgever niet wil dat die ter kennis komen van derden, kan het goed zijn om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract kan betrekking hebben op gegevens en informatie waarvan de werknemer redelijkerwijs moet beseffen dat geheimhouding nodig is.
Daarnaast kan de werkgever ook geheimhouding van specifieke gegevens opleggen. De werknemer hoeft deze verplichting niet uitdrukkelijk te aanvaarden.

Waarde van geheimhoudingsbeding

De waarde van een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract is vrij beperkt. Het is namelijk zeer moeilijk te controleren of te bewijzen of de geheimhoudingsverplichting wordt geschonden of niet. Aan de overtreding van een geheimhoudingsbeding kan een boete worden verbonden. Onduidelijk is nog of zo’n boetebeding moet voldoen aan de specifieke bepalingen in het arbeidsrecht. Overtreding van een arbeidsrechtelijk geheimhoudingsbeding is ook een strafbaar feit waarvan aangifte kan worden gedaan.

Toch komt het nog wel eens voor dat een werknemer wordt beticht van het schenden van het geheimhoudingsbeding.

Een werknemer is als projectmanager werkzaam bij een bouwbedrijf. In zijn arbeidscontract is een geheimhoudingsbeding opgenomen. Tijdens een project met een engineeringsbureau zegt de werknemer zijn baan op. Hij vindt dat zijn werkgever samen met leveranciers het zogenoemde Code of Conduct schenden van het engineersbureau. De werknemer wil daar niet aan meewerken.Enkele dagen voor zijn opzegging downloadt de werknemer een groot aantal bestanden naar zijn privé computer. Deze bestanden waren nodig voor zijn project met het engineeringsbureau.

Nadat hij zijn baan opzegt, treedt de werknemer in dienst van het engineeringsbureau. Zijn oude werkgever sleept hem daarop voor de rechter, waar de werknemer onder andere wordt beschuldigd van schending van zijn geheimhoudingsbeding. Het was volgens de werkgever een vooropgezet plan om na het downloaden van de bestanden gelijk in dienst te treden bij het engineeringsbureau. De werknemer ontkent dat het geheimhoudingsbeding is overtreden. Er was geen sprake van heimelijk downloaden en de documenten waren alleen gebruikt ter uitoefening van zijn werkzaamheden in het project. Verder zijn de documenten volgens hem eigendom van het engineeringsbureau en bevat het geen bedrijfsgeheimen.

Ook de kantonrechter oordeelt dat de gedownloade documenten eigendom waren van het engineeringsbureau en dat daar geen bedrijfsgeheimen van de ex-werkgever bevatten. Er was volgens de rechter geen vooropgezet plan en er is door de ex-werkgever ook geen begin van bewijs overlegd. De overtreding van het geheimhoudingsbeding door de werknemer wordt niet toegewezen. Rechtbank Rotterdam, 7 april 2017 – ECLI:NL:RBROT:2017:3109

 

Klokkenluiders

Soms overtreedt een werknemer een contractueel geheimhoudingsbeding omdat hij vindt dat hij een misstand aan de kaak moet stellen (klokkenluiden). De eisen om een beroep te doen op de arbeidsrechtelijke bescherming als klokkenluider zijn behoorlijk streng:

  • er moet sprake zijn van een ernstige misstand zoals bijvoorbeeld een schending van wet of beleid die gevaar oplevert voor volksgezondheid, veiligheid en/of milieu;
  • de misstand mag in beginsel geen betrekking hebben op een persoonlijk arbeidsconflict;
  • de misstand moet eerst intern worden gemeld, helpt dat niet, dan moet vervolgens liefst eerst de ondernemingsraad worden ingeschakeld;
  • lukt dat ook niet dan kan de werknemer extern gaan klokkenluiden maar wel op de minst schadelijke weg. Dat betekent dat bijvoorbeeld eerst de Inspectie SZW zou moeten worden ingeschakeld of het Huis van Klokkenluiders wordt benaderd. De media moeten zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden.

Geheimhoudingsbeding

Reageer op dit artikel