artikel

Het afspiegelingsbeginsel bij ontslagzaken

Arbeidsrecht Premium

Het afspiegelingsbeginsel bij ontslagzaken

Het afspiegelingsbeginsel in het arbeidsrecht is in 2006 leidend geworden bij het bepalen van een ontslagvolgorde.

In het arbeidsrecht was voor 1 maart 2006 sprake van het zogenoemde dienstjarenbeginsel (anciënniteit). Het betekende dat degene die het laatst in dienst was gekomen als eerste voor ontslag in aanmerking kwam. Sinds die datum is er echter sprake van het afspiegelingsbeginsel en is dit beginsel leidend. Wel wordt het anciënniteitsbeginsel nog gebruikt om de volgorde in de leeftijdscohorten …